Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over ons

Wie we zijn

Maggie’s is een plek waar mensen die met kanker te maken hebben (gehad) samen met hun partners, familieleden en vrienden kosteloos terecht kunnen voor een integraal aanbod van psychosociale hulp en begeleiding, als aanvulling op de medische zorg die het ziekenhuis kan bieden.


Stichting Maggie’s Centers Nederland is opgericht als affiliatie van The Maggie Keswick Jencks Cancer Caring Centres Trust in het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 1996 met veel succes 27 locaties heeft geopend. In alle gevallen op toonaangevende locaties naast ziekenhuizen. Het eerste Maggie’s Center van Nederland, Maggie’s Groningen, maakt deel uit van een internationaal netwerk van Maggie’s. Zo zijn er naast het Verenigd Koninkrijk ook locaties in Hongkong, Tokio en Barcelona.

Missie en visie

Onze missie is om kosteloze, professionele en laagdrempelige ondersteuning in een huiselijke, vriendelijke en helende omgeving te bieden aan iedereen die in aanraking komt met kanker. Dit doen wij als aanvulling op de medische zorg. 

Onze visie is het creëren van een plek waar iedereen die door kanker wordt geraakt de ondersteuning krijgt die je nodig hebt om zaken weer op een rij te krijgen en de verbinding legt, afhankelijk van de vraag van de bezoeker. Door samen te werken met onze ketenpartners, lokale gemeenschappen, gezondheidszorgprofessionals en vrijwilligers, willen we een blijvende impact hebben op het welzijn van onze bezoekers. Onze visie is een wereld waarin niemand de uitdagingen van kanker alleen hoeft aan te gaan, en waar Maggie’s Groningen ondersteuning biedt op het gebied van voeding, uiterlijke verzorging, financiën, werk, relaties, energie, rouw en verlies.

Impact

Maggie’s Centers worden zeer gewaardeerd en gerespecteerd door betrokken professionals in de gezondheidszorg. Niet zonder reden, want de impact van de aangeboden ondersteuning is groot. Uit de ervaringen van bezoekers van de Maggie’s Centers in de UK blijkt dat zij veel baat hebben bij de ondersteuning die daar geboden wordt.

1. 99% van de bezoekers beoordeelt de hulp en ondersteuning van Maggie’s als ‘goed’ of ‘uitmuntend’.
2. 96% van de bezoekers geeft aan zich minder alleen te voelen.
3. Maggie’s helpt 94% van de bezoekers aan een beter begrip van kanker.
4. Voor 91% van de bezoekers heeft Maggie’s bijgedragen aan beter omgaan met stress.

Impact Maggie’s Groningen: Hoe meten we bij Maggie’s Groningen ons succes? In de startfase volgen we hierbij de aanpak van Maggie’s UK en zullen we in het eerste jaar via kwantitatieve metingen onder bezoekers en kwalitatieve interviews onze programma’s evalueren en bijstellen. Terwijl we ondertussen vaststellen hoe we de impact van Maggie’s Groningen gaan meten.

Team

Team Maggie’s zet haar al kennis en bevlogenheid in om iedereen die in aanraking komt met kanker te ondersteunen. Ons team staat u daarom graag te woord als u vragen hebt. Maggie’s Groningen wordt ondersteund door een team van vrijwilligers. Daarnaast wordt Maggie’s Groningen ondersteund door Thijs Sporrel (bouwcoördinator).

Medewerkers

Anneke Tjassing

Algemeen directeur

Ria Bakker

Gedragswetenschapper / Kankersupportspecialist

Lente van Veen

Kankersupportspecialist

Akke Jansma

Kankersupportspecialist

Annemieke Schrör

Kankersupportspecialist

Henrieke Nijenhuis

Junior fondsenverwerving en communicatie

Anneke Tjassing
Ria Bakker
Lente van Veen
Akke Jansma
Annemieke Schrör
Henrieke Nijenhuis

Bestuur

Harm Post

Voorzitter

Kees Spijk

Penningmeester

Frans Jaspers

Bestuurslid

Diana Monissen

Bestuurslid

Ewald Lausberg

Bestuurslid

Ambassadeurs

De ambassadeurs zetten zich samen met Maggie’s Groningen in voor onze missie: het bieden van kosteloze, professionele en laagdrempelige ondersteuning in een huiselijke, vriendelijke en helende omgeving aan iedereen die in aanraking komt met kanker. We zijn enorm trots op en dankbaar voor hun betrokkenheid.

prof dr Hans Langendijk

hoofd UMCG afdeling radiotherapie, hoofd van het UMCG Protonentherapiecentrum en Voorzitter Cluster Oncologie van het UMCG

Jetta Klijnsma

Commissaris van de Koning Provincie Drenthe

René Paas

Commissaris van de Koning Provincie Groningen

Vacatures

Wil jij een positieve impact hebben op mensen die in aanraking komen met kanker? Dat kan! Hieronder staan al onze vacatures. 

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Inzet vrijwilligers
Binnen Maggie’s Groningen worden meerdere vrijwilligers ingezet. Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan het eerste Maggie’s Center van Nederland, in Groningen en wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Stuur dan een mail naar info@maggiescenters.nl.

Vrienden en Sponsoren

Maggie’s is alleen mogelijk dankzij financiële steun van onze donateurs, en ook jouw support kunnen we heel hard gebruiken. Iedere donatie maakt namelijk het verschil. Dankzij jouw steun bieden we mensen die geraakt worden door kanker de ondersteuning die ze nodig hebben om het leven weer op de rit te krijgen, passend bij ieders persoonlijke situatie. Dit blijkt heel hard nodig en met jouw support bereiken we zoveel meer. Wil jij ons ondersteunen of wil je weten wie ons ondersteunt?

"Bij Maggie’s voel je de rust en de huiselijkheid."

ANBI

Maggie’s Center is erkend als een ‘algemeen nut beoogde instelling’ (ANBI). Wat dit betekent voor jou is dat elke donatie aan Maggie’s aftrekbaar is, waardoor je niet alleen een positieve bijdrage levert aan ons werk, maar ook profiteert van belastingvoordelen. Bovendien zijn nalatenschappen en schenkingen aan Maggie’s vrijgesteld van belasting, waardoor je bijdraagt aan onze missie zonder extra kosten. Jouw steun maakt het verschil, niet alleen voor ons als organisatie, maar allereerst voor alle de mensen die we ondersteunen.

Meer informatie over ANBI’s en giften is te vinden op: www.belastingdienst.nl/anbi.

Wij hebben de ambitie om een CFB-erkend doel te worden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang actueel nieuws over Maggie’s

Steun ons

Ondersteun Maggie’s

prof dr Hans Langendijk - Afdelingshoofd Radiotherapie, Bestuursvoorzitter CCC-UMCG

“Het model van Maggie’s is een beproefd model in het Verenigd Koninkrijk en wordt zeer gewaardeerd en gerespecteerd door betrokken professionals in de gezondheidszorg van kanker. Het programma dat aangeboden wordt bij Maggie’s ligt in het verlengde van de ondersteuning die de ziekenhuizen bieden.

Maggie’s biedt tevens ondersteuning aan kinderen met kanker en hun ouders. Het UMCH ondersteunt dit initiatief van harte door ruimte beschikbaar te stellen op het ziekenhuisterrein en is voornemens mee te werken aan de opzet van een wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen de omgeving en het welbevinden van mensen met kanker.”

Jetta Klijnsma - Commissaris van de Koning Provincie Drenthe

“De komst van Maggie’s center naar Noord-Nederland draag ik een warm hart toe. Steeds meer mensen krijgen de diagnose kanker te verwerken. Mensen van wie de wereld van de ene op de andere dag op z’n kop staat. Deze diagnose betekent veel voor de mensen zelf, zowel fysiek, psychisch als sociaal, maar ook voor hun omgeving. Wat is het mooi dat er een centrum komt dat daarin kan ondersteunen. Ook werkgevers hebben hierbij ondersteuning nodig. Onder de beroepsbevolking heeft ongeveer een op de 207 medewerkers kanker. De overlevingskansen zijn gelukkig toegenomen. Werkgevers willen talent en expertise behouden. Zij hebben baat bij een goede terugkeer van de medewerker op het werk. Als goede werkgever wil je zorgvuldig handelen en rekening houden met de wensen en het prestatieniveau van de werknemer. Wanneer de werkgever dit niet goed aanpakt, kan dit leiden tot een neerwaartse spiraal en zelfs tot het permanent stoppen met werken. Maggie’s heeft daarom een programma ontwikkeld om werkgevers en werknemers te helpen bij de terugkeer naar de werkvloer. Werk krijgen kan een cruciale rol spelen in het herstel van mensen. Door te werken kunnen Mensen weer een gevoel krijgen van ‘ertoe doen’, zelfrespect en een focus buiten kanker. Dat is voor patiënten én hun omgeving van groot belang. Ik wens de initiatiefnemers van Maggie’s Center Groningen heel veel succes.”

René Paas - Commissaris van de Koning Provincie Groningen

“De medische wetenschap blijkt gelukkig steeds beter in staat om mensen met kanker te genezen of hun leven te verlengen. Toch heeft kanker altijd een enorme emotionele en fysieke impact op mensen die de diagnose gesteld krijgen. En niet alleen op hen, maar natuurlijk ook op partners, familieleden, vrienden en collega’s. Kanker is een veel voorkomend maatschappelijk verschijnsel geworden en schuift hiermee op in de richting van een chronische ziekte. Het is belangrijk om als samenleving de verantwoordelijkheid te nemen om mensen met kanker te ondersteunen, te begeleiden en hen de hulp te bieden die ze nodig hebben. Zowel op de korte als ook op langere termijn. Tijdens, maar ook zeker na de ziekte. Maggie’s doet daarom een dringend beroep op u om het eerste Maggie’s Center in Nederland hier in Groningen te helpen.”

Menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.