Subnavigatie

Waarom?

Eén op de drie mensen in Nederland krijgt tijdens zijn of haar leven een bepaalde vorm van kanker. In Noord-Nederland betekent dit, dat elk jaar ruim 20.000 mensen te horen krijgen dat ze kanker hebben. Bij zo’n diagnose stort de wereld vaak in elkaar. Ook voor de naasten heeft zo’n diagnose enorme impact.

Hulp die ziekenhuizen niet bieden

De toegevoegde waarde voor mensen in een Maggie’s Center zit er in dat je niet alleen met je ziekte, maar met je hele persoonlijkheid en alle vragen die je hebt in zo’n centrum terecht kunt. Ziekenhuizen zijn natuurlijk geweldige instellingen, maar in ziekenhuizen is heel veel niet. En alles wat er niet is, is er in een Maggie’s Center wel
- Marlies Rohmer, architect

Het Maggie’s Center Groningen verwacht op termijn 60.000 bezoekers per jaar te ontvangen: mensen die lijden aan kanker - of daarvan genezen zijn - en hun partners, familieleden en vrienden. Omgerekend gaat het om ruim 1.100 bezoekers per week. Maggie’s wil alle relevante persoonlijke ondersteuning voor (ex-) kankerpatiënten en hun naasten, integraal gaan aanbieden. Mensen bepalen zelf wat zij nodig hebben. Maggie’s regelt dat vervolgens, in principe gratis. Medische (ziekenhuis)zorg en persoonlijke ondersteuning zouden geïntegreerde onderdelen moeten zijn, waardoor ze elkaar versterken. Maggie’s biedt hulp die ziekenhuizen niet kunnen bieden: zowel praktische, als sociale en emotionele steun, geboden door professionele medewerkers. Bij het ontwerp van het centrum wordt rekening gehouden met de behoeftes van mensen met kanker. Intieme, rustgevende ruimtes met veel licht ondersteunen het integrale programma.

Maggie's Nederland heeft de ANBI status

U kunt belastingvrij doneren

ANBI status
Stichting Maggie’s Centers Nederland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en nalatenschappen zijn vrijgesteld van belastingen.

Doneren

Blijf op de hoogte