Subnavigatie
Stichting/bestuur

Financiële verantwoording (ANBI)

De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk. Aangezien de stichting in 2015 formeel is opgericht, zal publicatie voor het eerst in de loop van 2016 plaatsvinden.

ANBI
De Stichting Maggie’s Centers Nederland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en nalatenschappen zijn vrijgesteld van belastingen. De stichting voldoet aan alle bepalingen die voor de ANBI-status zijn vereist.

KvK
De Stichting Maggie’s Centers Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60637315.

RSIN
De Stichting Maggie’s Centers Nederland is geregistreerd onder het RSIN 853993695 (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer).

Maggie's Nederland heeft de ANBI status

U kunt belastingvrij doneren

ANBI status
Stichting Maggie’s Centers Nederland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en nalatenschappen zijn vrijgesteld van belastingen.

Doneren

Blijf op de hoogte