Subnavigatie
Stichting/bestuur

Beleidsplan

De stichting hanteert bij de uitvoering van haar activiteiten een projectplan. Bij de realisatie van het eerste Maggie’s Center worden een aantal fasen onderkend:

1e fase: fondsenwerving & het aangaan van samenwerkingen

2e fase: bouw & inrichting van het eerste Maggie’s Center in Groningen

3e fase: ingebruikname en exploitatie van het eerste Maggie’s Center in Groningen

De fondsenwerving is in 2014 van start gegaan. Voor de bouw en inrichting is een programma van eisen opgesteld. Er wordt daarnaast een (inter)nationaal onderzoeksprogramma uitgewerkt rond Integrative Oncology. Voor dit onderzoek start later een apart traject voor fondsenwerving.

Maggie's Nederland heeft de ANBI status

U kunt belastingvrij doneren

ANBI status
Stichting Maggie’s Centers Nederland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en nalatenschappen zijn vrijgesteld van belastingen.

Doneren

Blijf op de hoogte