Subnavigatie

Stichting/bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen, zorgt ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd en houdt daar toezicht op. De coördinator en procuratiehouder van de stichting legt verantwoording af aan het bestuur.

Samenstelling bestuur

Harm Post (voorzitter)
Kees Spijk (penningmeester)
Hans de Willigen
Frans Jaspers
Jaap Lagerweij
Jeanet Bakker
Gerard Kremer

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Maggie's Nederland heeft de ANBI status

U kunt belastingvrij doneren

ANBI status
Stichting Maggie’s Centers Nederland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en nalatenschappen zijn vrijgesteld van belastingen.

Doneren

Blijf op de hoogte