Subnavigatie

Stichting/bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen, zorgt ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd en houdt daar toezicht op. De coördinator en procuratiehouder van de stichting legt verantwoording af aan het bestuur.

Samenstelling bestuur

Harm Post (voorzitter)
Kees Spijk (penningmeester)
Hans de Willigen
Frans Jaspers
Jaap Lagerweij
Gerard Kremer

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Harm Post

Harm Post

Voorzitter
Kees Spijk

Kees Spijk

Penningmeester
Hans de Willigen

Hans de Willigen

Frans Jaspers

Frans Jaspers

Dina Boonstra

Dina Boonstra

Gerard Kremer

Gerard Kremer

Leendert Klaassen

Leendert Klaassen

Maggie's Nederland heeft de ANBI status

U kunt belastingvrij doneren

ANBI status
Stichting Maggie’s Centers Nederland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en nalatenschappen zijn vrijgesteld van belastingen.

Doneren

Blijf op de hoogte